Naša kancelária poskytuje právne služby vo väčšine oblastí slovenského súkromného  

a verejného práva:

- finančné právo

- hospodárska súťaž a právo EÚ

- mediálne a reklamné právo

- nehnuteľností a stavebníctvo

- obchodné a občianske právo

- ochrana osobných údajov

- pracovné právo

- právo duševného vlastníctva

- právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície

- regulačné právo

- spory a arbitráže