Advokátska kancelária Anton Konkol, advokát, s.r.o. je dynamická slovenská kancelária tvorená tímom mladých medzinárodne skúsených odborníkov so sídlom v Bratislave, ktorá poskytuje právne poradenstvo domácim i medzinárodným spoločnostiam podnikajúcim v Slovenskej republike.

Základ nášho rozrastajúceho sa tímu tvoria v súčasnej dobe dvaja partneri, ktorých dopĺňajú advokáti a koncipienti.