Naša kancelária poskytuje právne služby vo väčšine oblastí slovenského súkromného                                   a verejného práva, ako sú:

 - obchodné a občianske právo

- právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície

- právo duševného vlastníctva a softwarové právo

- ochrana osobných údajov

- konkurzy a reštrukturalizácie

- pracovné právo

- hospodárska súťaž a právo EÚ

- regulačné právo (najmä právo životného prostredia a odpadového hospodárstva)

- spory a arbitráže.