Advokátska kancelária Anton Konkol, advokát, s.r.o. je dynamická kancelária tvorená tímom medzinárodne skúsených odborníkov so sídlom v Bratislave, ktorá poskytuje právne poradenstvo domácim i medzinárodným spoločnostiam podnikajúcim v Slovenskej republike.